Điều khoản chính sách - CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU APAL
What wrong with you???
x

Điều khoản chính sách

Lượt xem: 1.000

Các điều kiện và điều khoản chấp nhận hàng hóa

1. Một lô hàng được xem là không được chấp nhận nếu:

  • Việc khai báo hải quan không được thực hiện mặc dù được yêu cầu theo những quy định hải quan được áp dụng,
  • Bao gồm hàng giả, động vật, vàng/ bạc thỏi, tiền tệ, đá quý; vũ khí, chất nổ và đạn dược; thi hài; những vật dụng bất hợp pháp, như ngà voi và ma túy,
  • Được phân loại là vật liệu nguy hại, hàng hóa nguy hiểm, bị cấm hoặc bị hạn chế bởi IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế), ADR (Quy định Vận chuyển Đường bộ Châu Âu về hàng hóa nguy hiểm) hay các tổ chức liên quan khác (“Hàng hóa Nguy hiểm”),
  • Địa chỉ được ghi không chính xác hoặc không được đánh dấu đúng cách, hoặc bao bì bị lỗi hoặc không đủ để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự cẩn trọng thông thường trong quá trình xếp hàng,
  • Có chứa bất kỳ vật phẩm nào khác mà Hãng vận chuyển quy định rằng không thể vận chuyển một cách an toàn hoặc hợp pháp.

2. Việc chuyển phát và hàng hóa không thể chuyển phát 

    Các Lô hàng không thể được chuyển phát đến hộp thư hoặc mã bưu chính. Các Lô hàng được chuyển phát đến địa chỉ của Người nhận do Người gửi cung cấp nhưng không nhất thiết phải được giao cho đích thân Người nhận. Những Lô hàng chuyển đến các địa chỉ có khu vực nhận hàng trung tâm sẽ được chuyển phát đến khu vực đó.

    Hãng vận chuyển có thể sẽ thông báo cho Người nhận về việc chuyển phát sắp tới hoặc bị bỏ lỡ. Người nhận có thể được đề nghị các tùy chọn giao hàng thay thế như giao hàng vào ngày khác, không bắt buộc có chữ ký, chuyển địa chỉ hoặc nhận hàng tại Điểm Dịch vụ. Người gửi có thể loại trừ một số tùy chọn giao hàng cụ thể theo yêu cầu.

    Nếu Lô hàng được cho là không được chấp nhận theo mô tả tại Mục 1, hoặc đã bị giảm giá trị vì mục đích hải quan, hoặc không thể xác định hoặc định vị được Người nhận một cách hợp lý, hoặc Người nhận từ chối việc giao hàng hoặc thanh toán Nghĩa vụ Hải quan hoặc các lệ phí vận chuyển khác, Hãng vận chuyển sẽ nỗ lực một cách hợp lý để hoàn trả lại Lô hàng cho Người gửi bằng chi phí do Người gửi thanh toán, nếu không thực hiện được thì Lô hàng này sẽ được chuyển giao, thanh lý hoặc bán mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào với Người gửi hoặc bất cứ người nào, tiền thu được sẽ khấu trừ vào Nghĩa vụ Hải quan, chi phí vận chuyển và các chi phí hành chính liên quan tương ứng, số tiền còn lại sẽ được trả lại cho Người gửi. Hãng vận chuyển có quyền hủy bỏ bất cứ Lô hàng nào mà pháp luật không cho phép Hãng vận chuyển trả lại cho Người gửi cũng như bất cứ Lô hàng nào có Hàng hóa Nguy hiểm.

3. Kiểm tra

Hãng vận chuyển có quyền mở và kiểm tra Lô hàng mà không cần thông báo vì lí do an toàn, an ninh, hải quan hay những lý do khác theo quy định.
 

Nếu Quý Khách không chắc về khả năng vận chuyển đối với hàng hóa của mình, xin vui lòng liên hệ với Phòng Dịch Vụ Khách Hàng và nhân viên Kinh Doanh để được phục vụ.

Chia sẻ mạng xã hội: